“Това, което има най-голямо значение, е колко добре ходиш през огъня.

''Това, което има най-голямо значение, е колко добре ходиш през огъня.