Американския президент Джералд Форд и съветския лидер Леонид Брежнев, ноември 1974

Американския президент Джералд Форд и съветския лидер Леонид Брежнев, ноември 1974