Туиги беше навсякъде, януари 1966

Туиги, януари 1966