Телевизионните Батман и Робин в Батмобила, на дизайнера Джордж Барис, 1966