Свен Оле Торсен и Арнолд по време на снимки, филма Конан Варварина 1982

Свен Оле Торсен и Арнолд по време на снимки, филма Конан Варварина 1982