Стивън Кинг, първото издание на романа Мъзъри, 1987