София Лорен и Грегъри Пек в Арабеск, 1966

София Лорен и Грегъри Пек в Арабеск, 1966