Сид Вишъс празнува по случай на новия договор за запис на Секс Пистълс, март 1977