Ричард Бъртън, Елизабет Тейлър и техния Ролс Ройс, напускайки хотел Дорчестър, Лондон 1962

Ричард Бъртън, Елизабет Тейлър и техния Ролс Ройс, напускайки хотел Дорчестър, Лондон 1962