Куийн, снимка на Джак Гарофало, 1981

Куийн, снимка на Джак Гарофало, 1981