Фрида Кало, снимка а Силвия Салми, 1944

Фрида Кало, снимка на Силвия Салми, 1944