“Моята пияна от бира душа е по-тъжна от всички мъртви коледни елхи по света.“

''Моята пияна от бира душа е по-тъжна от всички мъртви коледни елхи по света.''