Майкъл Джексън с жабока Кърмит и създателя му Джим Хенсън, 1984

Майкъл Джаксън с жабока Кърмит и създателя му Джим Хенсън, 1984