Елизабет Тейлър и Майкъл Джексън, 25 януари 1993

Елизабет Тейлър и Майкъл Джаксън, 25 януари 1993