Леонид Брежнев на лов с Йосип Броз Тито, Украйна 1973

Леонид Брежнев на лов с Йосип Броз Тито, Украйна 1973