Джони Кеш, концерт в затвора Сан Куентин, 1969

Джони Кеш, концерт в затвора Сан Куентин, 1969