Ал Пачино и Джон Казейл, филма Кучешки следобед, 1975

Ал Пачино и Джон Казейл, филма Кучешки следобед, 1975