Джим Морисън на фестивала Филмор, 28 март 1968

Джим Морисън на фестивала Филмор, 28 март 1968