Джанис Джоплин в началото на 60-те, преди да стане известна

Джанис Джоплин в началото на 60-те, преди да стане известна