Джейн Бъркин като модел на Оси Кларк, 1969

Джейн Бъркин като модел на Оси Кларк, 1969