Елизабет Тейлър, септември 1960

Елизабет Тейлър, септември 1960