Чеви Чейс, Дан Акройд, Джон Белуши и Лорни Майкълс