“Някои хора никога не полудяват – те имат ужасно скучен живот.“

''Някои хора никога не полудяват - те имат ужасно скучен живот.''