“Какво може да постигне един поет, ако не изпитва болка? Болката е също толкова важна, колкото и пишещата машина.“

''Какво може да постигне един поет, ако не изпитва болка? Болката е също толкова важна, колкото и пишещата машина.''