“Добрият писател знае кога да не пише.“

''Добрият писател знае кога да не пише.''