“И все пак, от време на време човек имаше нужда от жена – дори само за да си докаже, че е способен да си намери.“

''И все пак, от време на време човек имаше нужда от жена – дори само за да си докаже, че е способен да си намери.''