Бъстър Кийтън и Натаали Темидж на сватбения си ден, 31 май 1921

Бъстър Кийтън и Натаали Темидж на сватбения си ден, 31 май 1921