“Големият проблем на този свят е, че умните хора винаги са пълни със съмнения.“

''Големият проблем на този свят е, че умните хора винаги са пълни със съмнения.''