Анди Уорхол, Били Ал Бенсгсън и Денис Хопър

Анди Уорхол, Били Ал Бенсгсън и Денис Хопър