Ава Гарднър и Хъмфри Богарт в модела на Фиат 1400, 1953