Джейн Фонда на агитация против войната във Виетнам, 1972

Джейн Фонда на агитация против войната във Виетнам, 1972